Archives for اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
  • هر درس در کنکور ضریب خواص خود را دارد که در معدل گیری وزنی دروس تاثیر دارند و شرح آن در جدول ضریب دروس آم ...

    هر درس در کنکور ضریب خواص خود را دارد که در معدل گیری وزنی دروس تاثیر دارند و شرح آن در جدول ضریب دروس آمد. حال ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که درسی مانند عربی با ضریب 2 چرا تا این اندازه اهمیت ...

    Read more
  • ضریب درسهای مختلف در کنکور کارشناسی به شرح زیر می باشد: دروس عمومی: مواد امتحانی ضریب زبان و ادبیات فارسی ...

    ضریب درسهای مختلف در کنکور کارشناسی به شرح زیر می باشد: دروس عمومی: مواد امتحانی ضریب زبان و ادبیات فارسی 4 دین و زندگی 3 عربی 2 زبان انگلیسی 2 دروس اختصاصی:   اگر نمی دانید هر زیر گروه شامل چه ر ...

    Read more