ضریب دروس مختلف در کنکور

ضریب درسهای مختلف در کنکور کارشناسی به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی:

مواد امتحانی ضریب
زبان و ادبیات فارسی ۴
دین و زندگی ۳
عربی ۲
زبان انگلیسی ۲

دروس اختصاصی:

مواد امتحانی ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی
زیر گروه ۱ زیر گروه ۲ زیر گروه ۳
ریاضیات ۴ ۴ ۳
فیزیک ۳ ۳ ۲
شیمی ۲ ۳ ۳
مواد امتحانی ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی
زیر گروه۱ زیر گروه ۲ زیر گروه ۳ زیر گروه ۴ زیر گروه ۵
زمین شناسی ۰ ۱ ۴ ۱ ۱
ریاضیات ۲ ۳ ۳ ۴ ۳
زیست شناسی ۴ ۴ ۲ ۲ ۲
فیزیک ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
شیمی ۳ ۴ ۲ ۲ ۲

 

اگر نمی دانید هر زیر گروه شامل چه رشته هایی است به پست زیرگروه ها مراجعه نمایید.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *