حذفیات کنکور ۹۶

لیست قسمتهای حذف شده در کنکور سراسری سال ۹۶

الف) دروس عمومی

نام کتاب کد کتاب پایه حذفیات
قرآن و تعلیمات دینی۲

(دین ‌و زندگی ۲)

۲۲۲ دوم ۱- فعالیت‌ها شامل: نمونه یابی درصفحه ۱۱- خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقایسه در صفحه ۹۱- ذکر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکری در صفحه ۱۲۸ – تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰- بررسی در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰

۲- پیشنهاد­ها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹

۳- یادآوری­ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱

۴- شعر صفحه ۱۵

۵- پاورقی ­های کتاب

۶- ترجمه­ هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است. ۷- گام­ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸- بیشتر بدانیم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶

۹- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰

 قرآن و تعلیمات دینی ۳

(دین و زندگی ۳)

 ۲۵۱  سوم ۱- فعالیت‌ها شامل: بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶ , ۱۹۰، ۲۰۲، جست‌وجو در صفحه ۳۹ راه حل در صفحه ۱۹۲ شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳ تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹ خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸ مقایسه در صفحه ۱۲۰ اندیشه در صفحه ۱۳۸ طبقه‌بندی در صفحه ۱۸۹

۲- برای مطالعه‌ها : در صفحات ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲

۳- پیشنهادها: در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵

۴- گام‌ها: در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶

۵- یادآوری‌ها: در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹

۶- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- پاورقی ها

 معارف اسلامی

(دین و زندگی)

 ۱/۲۸۵  پیش‌دانشگاهی ۱- فعالیت‌ها شامل: -بررسی در صفحات ۲۸، ۵۱ ، ۵۹، ۶۱، ۷۲ و ۹۶ -برنامه‌ریزی در صفحه ۶۲ -پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷ و ۸۸ -ذکر نمونه‌ها در صفحه ۴۷ -خودارزیابی در صفحات ۳۴، ۳۶، ۶۹ و ۷۳ -هم‌اندیشی در صفحات ۹۳ و  ۹۸، مقایسه در صفحه ۳۳، پیام  آیات در صفحه ۲۴، یادآوری در صفحه ۳

۲- برای مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا ۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸ ۳- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.

۴- پاورقی‌ها

۵- کتاب‌نامه

 عربی ۲  ۱/۲۲۴  دوم -بخش‌های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء -تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب -مبحث اسماء خمسه -مبحث «أشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی) -مبحث تطابق عدد و معدود
 عربی۳  ۱/۲۵۴  سوم -نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه» -مبحث«واو حالیه» -مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری) -نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ» -فعل مضاعف -اسماء خمسه -پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أیّ) و (أیّه) -بحث توابع (عطف بیان و صفت) -متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن -معتلات مزید -فعل استثنائی «رأی،یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن» -معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ -اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی -تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال -تشخیص حروف اصلی در معتلات -ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…» -نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲) -متن داستانی خانواده آقای مجدّی -واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند -بخش ملحقات در انتهای کتاب

* حذفیات درس عربی برای رشته های ریاضی و تجربی می باشد. در رشته های ادبیات و علوم انسانی آزمون از تمام کتاب است.

 

ب) دروس تخصصی رشته ریاضی فیزیک

نام کتاب کد کتاب پایه حذفیات
شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم -مطالب بیشتر بدانید و آزمایش کنید

-نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو اهداف برنامه درسی شیمی نیست

شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم
شیمی ۱/۲۸۹ پیش دانشگاهی
آمار و مدلسازی ۳/۲۳۴ دوم فصل هشتم
فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول -قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم

-زندگینامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم
فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۴/۲۵۶ سوم
فیزیک ۲/۲۹۳ پیش دانشگاهی

 

پ) دروس تخصصی رشته تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه حذفیات
زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ ۱/۲۳۱ دوم بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ ۱/۲۶۱ سوم
زیست شناسی ۲/۲۹۰ پیش دانشگاهی
شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم -مطالب بیشتر بدانید و آزمایش کنید

-نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو اهداف برنامه درسی شیمی نیست

شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم
شیمی ۱/۲۸۹ پیش دانشگاهی
آمار و مدلسازی ۵/۲۵۸ سوم فصل هشتم
فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول -قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم

-زندگینامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم
فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۳/۲۵۶ سوم
فیزیک ۱/۲۸۸ پیش دانشگاهی

 

منبع: سازمان سنجش

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *